Polska

Jaka jest Polska?

Jaka jest Polska?. Polska to duży potencjał kulturowy wielkie kompleksy miejskie, obiekty UNESCO, kompleksy zabudowy wiejskiej, żywa kultura ludowa. Doskonały stan środowiska naturalnego, położenie tranzytowe, dobra sieć połączeń lotniczych i kolejowych z Europą i światem, powiązanie z europejską tradycją historyczno-kulturową, gościnność, otwartość i przyjazny stosunek do cudzoziemców, szybki rozwój ilościowy i jakościowy usług turystycznych.


What is Poland like? Poland has great cultural potential, large urban complexes, UNESCO sites, rural development complexes, living folk culture. Excellent condition of the natural environment, transit location, good network of air and rail connections with Europe and the world, connection with the European historical and cultural tradition, hospitality, openness and friendly attitude towards foreigners, rapid quantitative and qualitative development of tourist services.

Polecamy

Readaktor
„Tekst to myśl, która uciekła nam z głowy, aby zostać pochwycona przez papier, który jest dla niej klatką, a za razem drugą wolnością”. Od lat to zdanie motywuje mnie do tworzenia kolejnych treści. Serdecznie zapraszam. Florian Nizipiórek
http://www.podkarpackieok.pl/informacje/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *