Rzeszów

Polscy naukowcy i ich american dream – nowy projekt badawczy dr Kamila Łuczaja

Nie tylko hydraulicy i budowlańcy szukają dla siebie lepszych warunków życia poza Polską. Wielu pracowników naukowych także wyjeżdża zagranicę, nie tyle za chlebem, co żeby rozwijać akademickie kariery. Jakie są życiorysy naukowców – emigrantów, z czym muszą się borykać i czy ostatecznie udaje im się uzyskać zamierzony cel? Odpowiedzi na te pytania będzie szukał młody socjolog z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz PAN, a pozwoli mu na to prestiżowe stypendium  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dr Kamil Łuczaj w najbliższych miesiącach będzie realizował projekt „Polski naukowiec w Europie i Ameryce. Perspektywy pokryzysowe”. Tytuł jego badań nawiązuje do przełomowego dzieła autorstwa Williama Thomasa oraz Floriana Znanieckiego na temat polskich chłopów, którzy wyemigrowali do Ameryki, jednak w przypadku rzeszowskiego naukowca nacisk został położony na zupełnie inną grupę. Autor chce się przyjrzeć karierom osób o wysokich kwalifikacjach, które zdecydowały się na wyjazd do USA – „ziemi obiecanej” dla wielu pracowników akademickich. Głównym celem projektu jest dogłębna analiza doświadczeń życiowych, motywacji, ścieżek kariery oraz obrazu amerykańskiego systemu akademickiego, który funkcjonuje wśród polskich migrantów. Projekt włącza się w debatę na temat migracji akademickich po światowym kryzysie finansowym.

Projekt badawczy dr Kamila Łuczaja został bardzo dobrze oceniony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i w drugim naborze wniosków w Programie im. Bekkera otrzymał dofinansowanie jako jeden ze 126 najlepszych wniosków (na 449 wnioski podlegające ocenie merytorycznej). Celem Programu im. Bekkera  jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (43), społecznych (29) oraz nauk inżynieryjnych i technicznych (28). 13 naukowców zrealizuje projekty w naukach medycznych i również 13 w naukach humanistycznych. Kierunki wyjazdów cieszące się największą popularnością to Stany Zjednoczone (29), Wielka Brytania (16), Niemcy (15), Francja (7) i Holandia (7). W ramach stypendium NAWA dr Kamil Łuczaj będzie mógł przez 9 miesięcy pracować  w University of Georgia.

W ostatnich tygodniach dr Kamil Łuczaj otrzymał także stypendium dla wybitnych młodych naukowców za 2019 rok, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium Ministra to nagroda za kilkuletnie starania publikacyjne, rzeszowski socjolog jest jednym 211 osób wyróżnionych w ten sposób, wszystkich wniosków spełniających formalne wymagania ministerstwa zostało złożonych 1390.

Dr Kamil Łuczaj to socjolog zainteresowany  badaniami migracji do Polski oraz analizami szkolnictwa wyższego. Zajmuje się również popkulturą, analizami dyskursu oraz zawartości mediów. Od 2016 roku pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, a od 2019 roku jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami  Polskiej Akademii Nauk. Do tej pory otrzymał między innymi:

2020 Stypendium im. Mieczysława Bekkera (NAWA)

2019 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2018 Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ Rzeszów

2017 Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ Rzeszów

2013-2014 Stypendium The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

2013 Nagroda im. Floriana Znanieckiego przyznawana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Więcej informacji o dr Kamilu Łuczaju – TUTAJ.

Polecamy

Readaktor
„Tekst to myśl, która uciekła nam z głowy, aby zostać pochwycona przez papier, który jest dla niej klatką, a za razem drugą wolnością”. Od lat to zdanie motywuje mnie do tworzenia kolejnych treści. Serdecznie zapraszam. Florian Nizipiórek
http://www.podkarpackieok.pl/informacje/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *