Rzeszów

Matura 2019 w ALO po raz kolejny na 100%!

Tegoroczną maturę w bezpłatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym zdawało 72 uczniów.  Już trzeci raz w ciągu czterech lat szkoła może się  pochwalić 100% zdawalnością matur. Tegoroczni  absolwenci osiągnęli wyniki znacznie przekraczające średnie krajowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów maturalnych. Szczególnie dumni są z wyników matury rozszerzonej z języka angielskiego, matematyki i informatyki, informuje Renata Łunarska, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

W ostatnim czasie liceum otrzymało prestiżowy tytuł Innowacyjnej Szkoły i Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. W Rankingu Perspektywy 2019 szkoła znalazła się wśród najlepszych liceów w Polsce i otrzymała Srebrną odznakę jakości.

Rzeszowskie ALO oprócz nauki w małych liczebnie klasach,  oferuje autorski program edukacyjny ukierunkowany na praktyczne kształcenie, rozwijanie zainteresowań i indywidualny rozwój uczniów. Na sukcesy szkoły mają wpływ dodatkowe zajęcia z podstaw sieci komputerowych i systemów operacyjnych, grafiki komputerowej, podstaw projektowania, biologii medycznej, anglojęzyczne warsztaty teatralne, czy lekcje języka angielskiego z native speakerem.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące realizuje także projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość”. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez udział w konkursach, szkoleniach, realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, wdrożenie innowacji dydaktycznych, udział uczniów w doradztwie edukacyjno-zawodowym, doposażenie pracowni IT i pracowni biologiczno-chemicznej oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne.

Polecamy

Readaktor
„Tekst to myśl, która uciekła nam z głowy, aby zostać pochwycona przez papier, który jest dla niej klatką, a za razem drugą wolnością”. Od lat to zdanie motywuje mnie do tworzenia kolejnych treści. Serdecznie zapraszam. Florian Nizipiórek
http://www.podkarpackieok.pl/informacje/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *